Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 11. juni 2022 med hjemmel i lov 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10, § 21 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884..

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 54b (forordning (EU) 2018/848 som endret ved forordning (EU) 2020/427 (som endret ved forordning (EU) 2021/269), forordning 2020/1693, forordning (EU) 2020/1794, forordning (EU) 2021/642, forordning (EU) 2021/715, forordning (EU) 2021/716, forordning (EU) 2021/1006, forordning (EU) 2021/1691 og forordning (EU) 2021/1697), nr. 54bb (forordning (EU) 2021/2306), nr. 54bd (forordning (EU) 2020/2146), nr. 54be (forordning (EU) 2020/464 som endret ved forordning (EU) 2020/2042), nr. 54bf (forordning (EU) 2021/771), nr. 54bg (forordning (EU) 2021/1342), nr. 54bh (forordning (EU) 2021/1378 som endret ved forordning (EU) 2021/2119), nr. 54bi (forordning (EU) 2021/1189), nr. 54bj (forordning (EU) 2021/279), nr. 54bk (forordning (EU) 2021/1165), nr. 54bl (forordning (EU) 2021/1698), nr. 54bm (forordning (EU) 2021/2119), nr. 54bn (forordning (EU) 2021/2307) og nr. 54bo (forordning (EU) 2021/2325)

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov