Forskrift om økonomiske virkemidler i forbindelse med reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde

Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i Stortingets vedtak 9. desember 2003 om statsbudsjettet for 2004.

Se forskriften på lovdata.no