Forskrift om oppheving av forskrift 29. januar 1988 nr. 117 om regnskapsføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport (Regnskapsloven 1977)

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 8.

I

Forskrift om regnskapsføring for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport (Regnskapsloven 1977) oppheves.

II

Opphevingen under I gjelder fra 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov

Til toppen