Forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL)

Fastsatt av Landbruksdepartementet 27.06.2002 med hjemmel i Stortingets vedtak av 15. juni 1971 og tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3 og kgl.res. av 21. juni 2002 nr. 578.