Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet), Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 12. april 2005 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 16 og § 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II (forordning (EF) nr. 1831/2003, forordning (EF) nr. 1436/98, forordning (EF) nr. 2316/98, forordning (EF) nr. 2374/98, forordning (EF) nr. 2785/98, forordning (EF) nr. 2786/98, forordning (EF) nr. 2821/98, forordning (EF) nr. 45/1999, forordning (EF) nr. 639/1999, forordning (EF) nr. 866/1999, forordning (EF) nr. 1245/1999, forordning (EF) nr. 1411/1999, forordning (EF) nr. 1594/1999, forordning (EF) nr. 1636/1999, forordning (EF) nr. 2293/1999, forordning (EF) nr. 2430/1999 (endret ved forordning (EF) nr. 1756/2002, forordning (EF) nr. 249/2006, forordning (EF) nr. 552/2008, forordning (EU) nr. 874/2010, forordning (EU) nr. 288/2011 forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 2562/1999, forordning (EF) nr. 2690/1999, forordning (EF) nr. 654/2000, forordning (EF) nr. 1353/2000, forordning (EF) nr. 1887/2000, forordning (EF) nr. 2437/2000, forordning (EF) nr. 418/2001, forordning (EF) nr. 937/2001 (endret ved forordning (EF) nr. 249/2006), forordning (EF) nr. 1334/2001, forordning (EF) nr. 2013/2001, forordning (EF) nr. 2200/2001, forordning (EF) nr. 2205/2001, forordning (EF) nr. 256/2002 (endret ved forordning (EF) nr. 1143/2007 og forordning (EU) nr. 288/2013), forordning (EF) nr. 1041/2002, forordning (EF) nr. 1252/2002, forordning (EF) nr. 1756/2002, forordning (EF) nr. 1876/2002, forordning (EF) nr. 2188/2002, forordning (EF) nr. 261/2003, forordning (EF) nr. 316/2003 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 666/2003, forordning (EF) nr. 668/2003, forordning (EF) nr. 676/2003, forordning (EF) nr. 871/2003, forordning (EF) nr. 877/2003, forordning (EF) nr. 1334/2003 (endret ved forordning (EU) nr. 107/2014), forordning (EF) nr. 1801/2003, forordning (EF) nr. 1847/2003 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 1852/2003 (endret ved forordning (EF) nr. 249/2006), forordning (EF) nr. 2112/2003, forordning (EF) nr. 2154/2003 og direktiv 2003/7/EF, forordning (EF) nr. 277/2004, forordning (EF) nr. 278/2004, forordning (EF) nr. 490/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 1812/2005), forordning (EF) nr. 879/2004, forordning (EF) nr. 880/2004, forordning (EF) nr. 1259/2004 (endret ved forordning (EU) nr. 403/2013, forordning (EU) nr. 290/2014, forordning (EU) 2015/1053 og forordning (EU) 2015/1053), forordning (EF) nr. 1288/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 1812/2005, forordning (EU) nr. 1018/2012, forordning (EU) nr. 1061/2013, forordning (EU) nr. 1101/2013 og forordning (EU) nr. 1109/2014), forordning (EF) nr. 1332/2004 (endret ved forordning (EU) nr. 1206/2012), forordning (EF) nr. 1333/2004, forordning (EF) nr. 1356/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 108/2007), forordning (EF) nr. 1453/2004 (endret ved forordning (EU) nr. 288/2013), forordning (EF) nr. 1455/2004 (endret ved forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 1463/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 249/2006 og forordning (EF) nr. 500/2007), forordning (EF) nr. 1464/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 545/2006 og forordning (EU) nr. 884/2010), forordning (EF) nr. 1465/2004, direktiv 2003/104/EF, forordning (EF) nr. 2148/2004 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012 og forordning (EU) 2015/1043), forordning (EF) nr. 255/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 171/2011, forordning (EU) nr. 288/2013 og forordning (EU) 2015/1053), forordning (EF) nr. 358/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 643/2013), forordning (EF) nr. 378/2005 (endret ved forordning (EF) nr. 850/2007, forordning (EU) nr. 885/2009, forordning (EF) nr. 386/2009 og forordning (EU) 2015/1761), forordning (EF) nr. 521/2005 (endret ved forordning (EF) nr. 1812/2005), forordning (EF) nr. 600/2005 (endret ved forordning (EF) nr. 2028/2006, forordning (EF) nr. 496/2007, forordning (EF) nr. 202/2009, forordning (EU) nr. 516/2011, forordning (EU) nr. 118/2012, forordning (EU) nr. 334/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 833/2005 (endret ved forordning (EF) nr. 1812/2005), forordning (EF) nr. 943/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 361/2011 og forordning (EU) nr. 290/2014), forordning (EF) nr. 1200/2005 (endret ved forordning (EF) nr. 1445/2006, forordning (EF) nr. 516/2008, forordning (EU) nr. 104/2010, forordning (EU) nr. 170/2011, forordning (EU) nr. 1018/2012, forordning (EU) nr. 288/2013 og forordning (EU) 2015/1053), forordning (EF) nr. 1206/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 403/2013 og forordning (EU) nr. 290/2014), forordning (EF) nr. 1458/2005, (endret ved forordning (EF) nr. 1096/2009 og forordning (EU) nr. 1019/2012), forordning (EF) nr. 1459/2005 (endret ved forordning (EU) 2015/861), forordning (EF) nr. 1810/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 651/2013), forordning (EF) nr. 1811/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012 og forordning (EU) nr. 1109/2014), forordning (EF) nr. 1812/2005, forordning (EF) nr. 1980/2005, forordning (EF) nr. 2036/2005 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012 og forordning (EU) nr. 1206/2012), forordning (EF) nr. 2037/2005, forordning (EF) nr. 249/2006, forordning (EF) nr. 252/2006, forordning (EF) nr. 479/2006, forordning (EF) nr. 492/2006 (endret ved forordning (EU) nr. 333/2012, forordning (EU) nr. 1018/2012 og forordning (EU) nr. 1059/2013), forordning (EF) nr. 545/2006, forordning (EF) nr. 773/2006, forordning (EF) nr. 1284/2006, forordning (EF) nr. 1443/2006, forordning (EF) nr. 1444/2006 (endret ved forordning (EF) nr. 164/2008 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 1445/2006, forordning (EF) nr. 1446/2006, forordning (EF) nr. 1447/2006 (endret ved forordning (EF) nr. 897/2009 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EU) nr. 1730/2006 (endret ved forordning (EU) nr. 1190/2011, forordning (EU) nr. 226/2012) og forordning (EU) nr. 863/2014), forordning (EF) nr. 1743/2006, forordning (EF) nr. 1750/2006 (endret ved forordning (EU) nr. 427/2013), forordning (EF) nr. 1876/2006 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012, forordning (EU) nr. 159/2013 og forordning (EU) nr. 403/2013), forordning (EF) nr. 2028/2006, forordning (EF) nr. 108/2007, forordning (EF) nr. 109/2007, forordning (EF) nr. 184/2007, forordning (EF) nr. 186/2007 (endret ved forordning (EF) nr. 897/2009 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 188/2007 (endret ved forordning (EF) nr. 897/2009 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 226/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 242/2007, forordning (EF) nr. 243/2007, forordning (EF) nr. 244/2007, forordning (EF) nr. 496/2007, forordning (EF) nr. 497/2007, forordning (EF) nr. 500/2007, forordning (EF) nr. 516/2007, forordning (EF) nr. 537/2007, forordning (EF) nr. 538/2007, forordning (EF) nr. 634/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 427/2013), forordning (EF) nr. 757/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 159/2013), forordning (EF) nr. 785/2007, forordning (EF) nr. 786/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 103/2013), forordning (EF) nr. 828/2007 (endret ved forordning (EU) 2015/1043), forordning (EF) nr. 850/2007, forordning (EF) nr. 1137/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 515/2010, forordning (EU) nr. 881/2011 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 1138/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 1190/2011, og forordning (EU) nr. 863/2014), forordning (EF) nr. 1139/2007, forordning (EF) nr. 1140/2007, forordning (EF) nr. 1141/2007, forordning (EF) nr. 1142/2007, forordning (EF) nr. 1143/2007, forordning (EF) nr. 1380/2007, forordning (EF) nr. 1501/2007, forordning (EF) nr. 1520/2007 (endret ved forordning (EU) nr. 1119/2010, forordning (EU) nr. 1018/2012, forordning (EU) 2015/38 og og forordning (EU) 2015/1053), forordning (EF) nr. 1521/2007, forordning (EF) nr. 156/2008, forordning (EF) nr. 163/2008, forordning (EF) nr. 165/2008, forordning (EF) nr. 166/2008 (endret ved forordning (EU) nr. 288/2013), forordning (EF) nr. 167/2008, forordning (EF) nr. 209/2008 (endret ved forordning (EF) nr. 897/2009 og forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 393/2008, forordning (EF) nr. 429/2008, forordning (EF) nr. 505/2008, forordning (EF) nr. 516/2008, forordning (EF) nr. 552/2008, forordning (EF) nr. 554/2008 (endret ved forordning (EU) nr. 879/2010 og forordning (EU) nr. 414/2012), forordning (EF) nr. 721/2008, forordning (EF) nr. 775/2008, forordning (EF) nr. 971/2008 (endret ved forordning (EU) nr. 160/2013), forordning (EF) nr. 1095/2008, forordning (EF) nr. 1096/2008, forordning (EF) nr. 1290/2008 (endret ved forordning (EF) nr. 899/2009 og forordning (EU) nr. 1334/2013), forordning (EF) nr. 1292/2008, forordning (EF) nr. 1293/2008 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 102/2009, forordning (EF) nr. 202/2009, forordning (EF) nr. 203/2009, forordning (EF) nr. 214/2009, forordning (EF) nr. 232/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 1018/2012), forordning (EF) nr. 270/2009, forordning (EF) nr. 271/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 1070/2014), forordning (EF) nr. 322/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 290/2013 og forordning (EU) 2015/1043), forordning (EF) nr. 378/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 288/2013), forordning (EF) nr. 379/2009, forordning (EF) nr. 386/2009, forordning (EF) nr. 403/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 848/2014 og forordning (EU) 2015/1114), forordning (EF) nr. 885/2009, forordning (EF) nr. 886/2009, forordning (EF) nr. 887/2009, forordning (EF) nr. 896/2009, forordning (EU) nr. 900/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 118/2012, forordning (EU) nr. 427/2013 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 902/2009, forordning (EF) nr. 903/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 373/2011 og forordning (EU) nr. 357/2013), forordning (EF) nr. 904/2009, forordning (EF) nr. 905/2009, forordning (EF) nr. 910/2009, forordning (EF) nr. 911/2009, forordning (EF) nr. 1087/2009, forordning (EF) nr. 1088/2009, forordning (EF) nr. 1091/2009, forordning (EF) nr. 1096/2009 (endret ved forordning (EU) nr. 1019/2012), forordning (EU) nr. 1269/2009, forordning (EU) nr. 1270/2009, forordning (EU) nr. 8/2010, forordning (EU) nr. 9/2010 (endret ved forordning (EU) nr. 1196/2012), forordning (EU) nr. 107/2010 (endret ved forordning (EU) nr. 168/2011), forordning (EU) nr. 277/2010, forordning (EU) nr. 327/2010, forordning (EU) nr. 333/2010, forordning (EU) nr. 334/2010, forordning (EU) nr. 335/2010, forordning (EU) nr. 348/2010, forordning (EU) nr. 349/2010, forordning (EU) nr. 350/2010, forordning (EU) nr. 514/2010, forordning (EU) nr. 516/2010, forordning (EU) nr. 875/2010, forordning (EU) nr. 883/2010, forordning (EU) nr. 885/2010, forordning (EU) nr. 891/2010, forordning (EU) nr. 892/2010, forordning (EU) nr. 998/2010, forordning (EU) nr. 999/2010, forordning (EU) nr. 1117/2010, forordning (EU) nr. 1118/2010 (endret ved forordning (EU) nr. 160/2013), forordning (EU) nr. 1119/2010, forordning (EU) nr. 1120/2010, forordning (EU) nr. 26/2011 (endret ved forordning (EU) 2015/1747), forordning (EU) nr. 168/2011, forordning (EU) nr. 169/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 160/2013), forordning (EU) nr. 184/2011, forordning (EU) nr. 212/2011, forordning (EU) nr. 221/2011, forordning (EU) nr. 335/2011, forordning (EU) nr. 336/2011, forordning (EU) nr. 337/2011, forordning (EU) nr. 361/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 2015/518), forordning (EU) nr. 371/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 105/2013), forordning (EU) nr. 388/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EU) nr. 389/2011, forordning (EU) nr. 406/2011, forordning (EU) nr. 495/2011, forordning (EU) nr. 496/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 413/2012 og forordning (EU) nr. 862/2014), forordning (EU) nr. 515/2011, forordning (EU) nr. 516/2011, forordning (EU) nr. 527/2011, forordning (EU) nr. 528/2011 og forordning (EU) nr. 532/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 118/2012), forordning (EU) nr. 868/2011, forordning (EU) nr. 885/2011, forordning (EU) nr. 886/2011, forordning (EU) nr. 887/2011, forordning (EU) nr. 888/2011 (endret ved forordning (EU) nr. 160/2013), forordning (EU) nr. 1068/2011, forordning (EU) nr. 1074/2011, forordning (EU) nr. 1088/201, forordning (EU) nr. 1110/2011, forordning (EU) nr. 1111/2011, forordning (EU) nr. 1190/2011 og forordning (EU) nr. 1263/2011, forordning (EF) nr. 2380/2001 (endret ved forordning (EF) nr. 552/2008, forordning (EU) nr. 406/2011, forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 1289/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 552/2008, forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EF) nr. 1800/2004 (endret ved forordning (EF) nr. 101/2009, forordning (EF) nr. 214/2009, forordning (EU) nr. 532/2011, forordning (EU) nr. 118/2012 og forordning (EU) nr. 1014/2013), forordning (EU) nr. 81/2012, forordning (EU) nr. 91/2012, forordning (EU) nr. 93/2012, forordning (EU) nr. 98/2012, forordning (EU) nr. 131/2012, forordning (EU) nr. 136/2012, forordning (EU) nr. 140/2012, forordning (EU) nr. 227/2012, forordning (EU) nr. 237/2012 (endret ved forordning (EU) 2015/1104), forordning (EU) nr. 269/2012, forordning (EU) nr. 832/2012, forordning (EU) nr. 837/2012 (endret ved forordning (EU) nr. 1265/2012), forordning (EU) nr. 838/2012, forordning (EU) nr. 839/2012, forordning (EU) nr. 840/2012, forordning (EU) nr. 841/2012, forordning (EU) nr. 842/2012, forordning (EU) nr. 843/2012, forordning (EU) nr. 849/2012, forordning (EU) nr. 868/2012, forordning (EU) nr. 869/2012, forordning (EU) nr. 870/2012, forordning (EU) nr. 989/2012, forordning (EU) nr. 990/2012, forordning (EU) nr. 991/2012, forordning (EU) nr. 1021/2012, forordning (EU) nr. 1065/2012, forordning (EU) nr. 1119/2012, forordning (EU) nr. 1195/2012, forordning (EU) nr. 1206/2012, forordning (EU) nr. 95/2013, forordning (EU) nr. 96/2013, forordning (EU) nr. 161/2013, forordning (EU) nr. 230/2013, forordning (EU) nr. 306/2013, forordning (EU) nr. 308/2013), forordning (EU) nr. 413/2013, forordning (EU) nr. 469/2013, forordning (EU) nr. 544/2013 (endret ved forordning (EU) 2015/1105), forordning (EU) nr. 601/2013 (endret ved forordning (EU) nr. 131/2014), forordning (EU) nr. 636/2013, forordning (EU) nr. 642/2013, forordning (EU) nr. 667/2013 og forordning (EU) nr. 725/2013, forordning (EU) nr. 374/2013, forordning (EU) nr. 445/2013, forordning (EU) nr. 774/2013, forordning (EU) nr. 775/2013, forordning (EU) nr. 787/2013, forordning (EU) nr. 795/2013, forordning (EU) nr. 796/2013, forordning (EU) nr. 797/2013, forordning (EU) nr. 803/2013, forordning (EU) nr. 1055/2013, forordning (EU) nr. 1060/2013, forordning (EU) nr. 1222/2013, forordning (EU) nr. 1040/2013, forordning (EU) nr. 1078/2013, forordning (EU) nr. 1113/2013, forordning (EU) nr. 1006/2013, forordning (EU) nr. 1016/2013, forordning (EU) nr. 1077/2013, forordning (EU) nr. 1365/2013, forordning (EU) nr. 1404/2013, forordning (EU) nr. 84/2014, forordning (EU) nr. 101/2014 og forordning (EU) nr. 121/2014, forordning (EU) nr. 302/2014, forordning (EU) nr. 304/2014, forordning (EU) nr. 305/2014), forordning (EU) nr. 292/2014, forordning (EU) nr. 399/2014, forordning (EU) nr. 684/2014, forordning (EU) nr. 847/2014, forordning (EU) nr. 849/2014, forordning (EU) nr. 852/2014, forordning (EU) nr. 669/2014, forordning (EU) nr. 754/2014, forordning (EU) nr. 1076/2014, forordning (EU) nr. 1083/2014, forordning (EU) nr. 1108/2014, forordning (EU) nr. 1115/2014, forordning (EU) nr. 1138/2014 forordning (EU) nr. 1230/2014, forordning (EU) nr. 1249/2014, forordning (EU) 2015/46, forordning (EU) 2015/244, forordning (EU) 2015/264, forordning (EU) 2015/46, forordning (EU) 2015/47, forordning (EU) 2015/327, forordning (EU) 2015/489, forordning (EU) 2015/502, forordning (EU) 2015/661, forordning (EU) 2015/662, forordning (EU) 2015/722, forordning (EU) 2015/723, forordning (EU) 2015/724, forordning (EU) nr. 1236/2014 (endret ved forordning (EU) 2015/1114), forordning (EU) 2015/1020, forordning (EU) 2015/1060, forordning (EU) 2015/1061, forordning (EU) 2015/897, forordning (EU) 2015/1103, forordning (EU) 2015/1152, forordning (EU) 2015/1417, forordning (EU) 2015/1426, forordning (EU) 2015/1486, forordning (EU) 2015/1489 og forordning (EU) 2015/1490). Endringer: Endret ved forskrifter 15 juni 2005 nr. 678, 25 okt 2005 nr. 1252, 23 jan 2006 nr. 81, 7 mars 2006 nr. 278, 22 mars 2006 nr. 365, 13 nov 2006 nr. 1318, 14 mars 2007 nr. 268, 15 juni 2007 nr. 665, 28 juni 2007 nr. 813, 31 juli 2007 nr. 940, 24 okt 2007 nr. 1174, 14 des 2007 nr. 1533, 4 april 2008 nr. 322, 28 april 2008 nr. 402, 6 juni 2008 nr. 927, 9 feb 2009 nr. 152, 18 mars 2009 nr. 343, 4 mai 2009 nr. 472, 3 juni 2009 nr. 584, 1 feb 2010 nr. 95, 22 mars 2010 nr. 440, 24 mars 2010 nr. 453, 30 april 2010 nr. 638, 7 mai 2010 nr. 678, 8 juli 2010 nr. 1084, 20 sep 2010 nr. 1278, 3 mai 2011 nr. 453, 1 nov 2011 nr. 1074, 5 des 2011 nr. 1321, 26 april 2012 nr. 394, 27 april 2012 nr. 395, 3 mai 2012 nr. 398, 14 des 2012 nr. 1322, 4 feb 2013 nr. 137, 21 mars 2013 nr. 324, 5 april 2013 nr. 390, 6 mai 2013 nr. 433, 17 juni 2013 nr. 654, 1 juli 2013 nr. 814, 7 okt 2013 nr. 1210, 21 okt 2013 nr. 1242, 12 nov 2013 nr. 1315, 17 des 2013 nr. 1563, 20 jan 2014 nr. 50, 19 feb 2014 nr. 198, 30 april 2014 nr. 605, 21 mai 2014 nr. 692, 11 juli 2014 nr. 994, 26 sep 2014 nr. 1280, 29 okt 2014 nr. 1365, 17 mars 2015 nr. 227, 25 mars 2015 nr. 307, 22 april 2015 nr. 423, 18 mai 2015 nr. 521, 23 juni 2015 nr. 791, 15 juli 2015 nr. 905, 5 okt 2015 nr. 1160, 8 okt 2015 nr. 1172, 24 nov 2015 nr. 1353, 22 feb 2016 nr. 214.<br> Rettelser: 18.02.2010 (vedlegg 2), 13.11.2014 (§ 3).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov