Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap, fødsel, adopsjon og dødsfall

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2021 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1099 (i kraft 1 juli 2022, bl.a. tittel).

Se forskriften på lovdata.no