Forskrift om tilskudd til vannmiljøtiltak for anadrome laksefisk

Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 25. november 2014 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak jf. kap. 1420 post 70, underpost 2.

Tilskuddsordningen skal bidra til å tilrettelegge for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen