Forskrift til suppleringsskatteloven

Finansdepartementet vedtok 26. mars i år en forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av suppleringsskatteloven. Forskriften inneholder alle forskriftsbestemmelsene til suppleringsskatteloven, og er utformet på tilsvarende måte som de andre samleforskriftene på skatte- og avgiftsområdet.

Se forskriften på lovdata.no