Forslag fra arbeidsgruppen for endring av Kulturminnelovens § 23

Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i februar 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere eventuelle endringer i kulturminnelovens bestemmelser om hva som regnes som en kulturgjenstand, jf. kulturminnelovens § 23. Arbeidsgruppen legger nå frem sitt forslag.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2007

Resultat av høringen:

Endringer trådte i kraft 1. april 2009

Kulturminneloven §23 (hos Lovdata)