Forslag til gjennomføring i norsk rett av bestemmelsene om tjenesteytere

Arbeidsgruppen som skal se på gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett har nå overlevert delrapport II til Finansdepartementet. I denne delrapporten kommer arbeidsgruppen med forslag til regler til gjennomføring av direktivets virksomhetsregler for betalingsforetak.

Rapporten kan leses her.