Forsøksprosjekt med videokonferanse

Frist: 01.10.2005

Justisdepartementet foreslår å gjennomføre et prøveprosjekt om bruk av videokonferanse i forbindelse med fjernavhør og fjernmøter i straffe- og sivile saker. Det må lov- og forskriftsendring til for å gjennomføre prosjektet. (16.08)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2005

  • Høringsfrist: 01.10.2005