Fremtidig fengselskapasitet

Rapport: Vurderinger og anbefalinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Statsbygg

Kriminalomsorgsdirektoratet og Statsbygg fikk et felles oppdragsbrev av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) (nå Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD)) vedrørende vurderinger og anbefalinger av fremtidig fengselskapasitet. Denne rapporten omhandler Kriminalomsorgsdirektoratet og Statsbyggs felles vurderinger og anbefalinger.