G-05/2024 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften § 7-5 a – avgrensning av personkretsen som omfattes av ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne fra Ukraina

Justis- og beredskapsdepartementet vedtok 31. mai 2024 endringer i utlendingsforskriften (utlf.) § 7-5 a om midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fordrevet fra Ukraina. Endringen innebærer at personer som tidligere har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, men hvor denne er opphørt, tilbakekalt eller ikke forlenget, ikke kan få midlertidig kollektiv beskyttelse dersom de søker asyl på nytt i Norge. Endringen trer i kraft 1. juli 2024.