GI-01/2023 – Instruks om adgang til å søke familieinnvandring før et tidsbegrenset innreiseforbud utløper

GI-01/2023 – Instruks om adgang til å søke familieinnvandring før et tidsbegrenset innreiseforbud utløper.pdf