GI-15/2023 – Revidert instruks om innreisetillatelse ifm. med assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer fra Israel og Palestina

GI-15/2023 – Revidert instruks om innreisetillatelse ifm. med assistert utreise for norske borgere og deres familiemedlemmer fra Israel og Palestina.pdf