GI-17/2023 Instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza

GI-17-2023 Instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza.pdf