GI-18/2023 Instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza

GI-18/2023 Instruks om innreisetillatelse etter utlendingsloven § 35 ifm. assistert utreise for familiemedlemmer til norske borgere fra Gaza.pdf