GI-21/2023 – Revidert instruks – utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstillatelse

GI-21/2023 – Revidert instruks – utlendingsloven § 94 annet ledd – unntak fra vilkåret om gjennomført asylintervju ved søknad om midlertidig arbeidstil-latelse.pdf