Gjennomføring av opphavsrettsdirektivet

EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet skal gjennomføres i den norske åndsverkloven. Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk.