Gode hver for oss. Best sammen.

Overordnet strategi for departementsfellesskapet 2021–2025

Denne strategien avløser strategien ”Helhet, kvalitet og effektivitet - Strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016–2020)”.

Strategien tar utgangspunkt i at vi har gode forutsetninger for videreutvikling av departementene og departementsfellesskapet. Men også at vi hver for oss kan utvikle oss, og at vi særlig kan oppnå resultater ved å trekke bedre sammen. Det gjelder både i utviklingen og gjennomføringen av politikk, og når det gjelder å utnytte kompetansen og ressursene mer effektivt på tvers. Ved å videreutvikle fellestjenestene for departementene, kan vi bidra til økt kvalitet i tjenestene og reduserte kostnader.