Gode sikkerheitsråd til kandidatar som stiller til val ved kommunestyre- og fylkestingsvalet

Kommunal- og distriktsdepartementet sender i juli ut ein informasjonsbrosjyre i posten til alle som står på ei valliste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Brosjyren gir blant anna informasjon om korleis framande statar og andre aktørar kan forsøke å få tilgang til sensitiv informasjon, og gir råd om kva ein kandidat kan gjere for å hindre dette.

Brosjyren er ein del av regjeringa sin tiltaksplan for å styrke motstandsdyktigheita mot uønskt påverknad av valet. 

Nynorskbrosjyre (pdf)

Bokmålsbrosjyre (pdf)