Handlingsplan for friluftsliv

Natur som kilde til helse og livskvalitet

Regjeringen ønsker at så mange som mulig utøver friluftsliv jevnlig. Friluftsliv gir oss økt livskvalitet og bedre helse, og er en levende og sentral del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten.

Omslagsbilde: Vandring i Aurlandsdalen.
Omslagsbilde: Vandring i Aurlandsdalen. Foto: Sverre Hjørnevik, Fjord Norway

Publikasjonskode: T-1564 B
ISBN 978-82-457-0510-2 (PDF)
ISBN 978-82-457-0511-9 (Trykk)
Omslagsbilde: Vandring i Aurlandsdalen
Foto: Sverre Hjørnevik, Fjord Norway