Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia

Dei siste åra har stadig meir undervisning og forsking ved universitet og høgskular føregått på engelsk. Regjeringa vil at norsk framleis skal vere eit fullverdig og samfunnsberande språk i Noreg. I denne handlingsplanen legg regjeringa fram konkrete grep for å trygge og styrke norsk fagspråk for framtida.

Les dokumentet

Forsiden til handlingsplan for norsk fagspråk i akademia