Handlingsplan for ville bestandar av atlantisk laks

Regjeringa sin handlingsplan viser dei viktigaste overordna prioriteringane og tiltaka for regjeringa innanfor dette feltet i åra som kjem.

Forsidebilde: Julie Christine Svendsen
Publikasjonskode: T-1579 N
ISBN PDF 978-82-457-0536-2