Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Handlingsplanen er knyttet til de nasjonale målene om at alle skal ha mulighet til å utøve friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, og at områder av verdi for friluftsliv skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på.

Last ned handlingsplanen.

T-1534 / 2013
ISBN 978-82-457-0473-0