Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring fra YS og LO - persontransport for turbil

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette felles begjæring fra YS og LO om fortsatt delvis allmenngjøring av Bussbransjeavtalen mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og YS og Yrkestrafikkforbundet på den annen side, og tilsvarende overenskomst mellom NHO og NHO Transport på den ene siden og LO og Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side, på høring. Det vises til forskrift fastsatt av Tariffnemnda 10. desember 2015 nr. 1244 om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.11.2016