Høringer

Høring - Endring av drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2019

Søket ditt gav 80 treff.