Høring - Endring av forskrift om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og -hendelser

Gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) 1321/2007 og (EF) 1330/2007

Høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 8. desember 2007 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.11.2008

 

Vår ref.:

 

Høringsdokumenter - Høring av utkast til forskrift om endring av forskrift 8. desember 2007 nr. 1393 om varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.

Til toppen