Høring - Endringer i jernbaneloven for etablering av klagenemd for passasjerrettigheter

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i jernbaneloven for etablering av klagenemd for passasjerrettigheter. Høringsfristen er 8. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2011