Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i jernbaneloven for etablering av klagenemd for passasjerrettigheter

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i jernbaneloven for etablering av klagenemd for passasjerrettigheter. Høringsfristen er 8. juli 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.07.2011

Vår ref.: 10/1844-EC

Les høringsbrevet (pdf)

Likelydende brev sendt til:     

Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Avinor AS 
Barne- og familiedepartementet 
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN 
Finansdepartementet 
Finn Haugen 
Flyklagenemnda v/Rolf Forsdahl 
Flytoget AS 
Forbruker Europa 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
HSH 
Jernbaneverket 
Justis- og politidepartementet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Luftfartstilsynet 
Norges Handikapforbund 
Norsk Jernbaneforbund 
Norsk lokomotivmannsforbund 
Norsk Reiselivsforum 
NSB AS 
NSB Gjøvikbanen AS 
Nærings- og handelsdepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Næringslivets Hovedorganisasjon - Luftfart 
SJ AB 
Statens jernbanetilsyn 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Til toppen