Høring - endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.02.2016