Høring - Endringer i permitteringsregelverket

På bakgrunn av regjeringens forslag i Prop. 142 S (2019-2020), har Stortinget ved vedtak 9. oktober 2020, gitt tilslutning til endringer i permitteringsregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.10.2020