Høring - Forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner - Endringer for riktig gjennomføring av direktiv 2001/24/EF

Resultat: Forskrift 23. november 2007 om endring i forskrift 23. april 2003 nr. 549 om underretning og kunngjøring ved reorganisering og avvikling av finansinstitusjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2007