Høring - forskrift om elektronisk kommunikasjon med Statens innkrevingssentral

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2012