Høring - forskrift om overgangsregler til lov om endringer i åndsverkloven

Formålet med forslaget var å få etablert en midlertidig ordning for å klargjøre hvem som er rett organisasjon for klarering av rettigheter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2012