Høring - forslag om å innføre pålegg om elektronisk innsending av årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2012