Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2012