Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og eiendomsmeglingsforskriften (oppgjør)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.02.2012