Høring - forslag til endringer i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og fag- og timefordelingen

Organisering av skoleåret på Vg3

Kunnskapsdepartementet foreslår at skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende program blir delt i én periode med ordinær opplæring og én periode med eksamen og forberedelse til eksamen. Dette for å legge bedre til rette for at disse elevene får det totale minstetimetall de har krav på, og for å unngå opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført – en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever. Dette vil også gi elevene flere timer opplæring i fag før de skal opp til eksamen og dermed en mer effektiv utnyttelse av årstimetallet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Kunnskapsdepartementet foreslår at skoleåret for elever på Vg3 studieforberedende program blir delt i én periode med ordinær opplæring og én periode med eksamen og forberedelse til eksamen. Dette for å legge bedre til rette for at disse elevene får det totale minstetimetall de har krav på, og for å unngå opplæring etter at standpunktkarakterer er satt og eksamen er gjennomført – en opplæringsperiode som i dag oppleves som lite motiverende for mange elever. Dette vil også gi elevene flere timer opplæring i fag før de skal opp til eksamen og dermed en mer effektiv utnyttelse av årstimetallet. Nødvendige endringer foreslås både i opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og fag- og timefordelingen.
(02.11.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - Organisering av skoleåret på tredje trinn studieforberedende utdanningsprogram (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.