Høring - forslag til endringer i reglene om tidspunktet for garantistillelse etter bustadoppføringslova § 12

Høringsforslaget omhandler tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti overfor forbrukeren for oppfylling av avtalen. I kontrakter hvor entreprenøren har tatt forbehold om gjennomføring av avtalen, for eksempel om at et visst antall boliger i et byggeprosjekt er solgt eller at igangsettingstillatelse er gitt, foreslås det at entreprenøren skal ha adgang til å vente med å stille garanti til forbeholdene er avklart.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2016