Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomheter og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.03.2017