Høring - forslag til lov- og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.01.2013