Prop. 196 L (2012–2013)

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Les dokumentet

(Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven