Prop. 83 L (2017–2018)

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent. Etter forslaget kan departementet etablere nye godkjenningsordninger og i forskrift bestemme på hvilke vilkår slik godkjenning gis. Godkjenning gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 kan etter forslaget rette seg mot alle typer virksomheter eller helsetjenester som omfattes av loven. Proposisjonen inneholder ikke forslag om etablering av nye godkjenningsordninger.

Les dokumentet

Følg saken Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven