Prop. 83 L (2017–2018)

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent. Etter forslaget kan departementet etablere nye godkjenningsordninger og i forskrift bestemme på hvilke vilkår slik godkjenning gis. Godkjenning gitt i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 kan etter forslaget rette seg mot alle typer virksomheter eller helsetjenester som omfattes av loven. Proposisjonen inneholder ikke forslag om etablering av nye godkjenningsordninger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven