Meld. St. 11 (2013–2014)

Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012–2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012–2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken

Saksgang: Endringer i spesialisthelsetjenesteloven