Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv. Høringsfrist 15. januar 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2018