Høring - forslag til regulering av søksmålskompetanse for tillitsmenn i obligasjonslån

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2010