Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette ny forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Forskriften er hjemlet i Stortingets budsjettvedtak ved behandlingen av Innst. 14 S (2017-2018).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2018

Vår ref.: 18/1333

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges eller videresendes til eventuelle underliggende organer eller andre berørte organisasjoner, institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, står også fritt til å uttale seg.

Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsbrev.pdf

Abelia
Akademikerne
Aller Media AS
Altibox AS
Amedia
Annonsørforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Bergen Media By
Bonnier Media
Den Norske Fagpresses Forening
Discovery Networks Norway
Egmont
Eyeworks Dinamo
Familie & Medier
Forbrukerrådet
Fritt Ord
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get
Gyro
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Hørselshemmedes Landsforbund
IKT Norge
Innovasjon Norge
Institutt for informasjons- og medievitenskap 
Institutt for journalistikk
Institutt for journalistikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for samfunnsforskning
Konkurransetilsynet
Kringkastingsringen
Kringkastingsrådet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Mediehuset Nettavisen
Medietilsynet
Mentor Medier AS
Modern Times Group - MTG AS
Nordic Screens 
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges forskningsråd
Norges markedsføringsforbund
Norges Mållag
Norsk Journalistlag
Norsk kritikerlag
Norsk kulturråd
Norsk Kveners Forbund
Norsk lokalradioforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Rikskringkasting AS
Norsk Tidsskriftforening
Norske Redaktørforening
NRK Aktivum
NRK Nynorsk mediesenter
Nynorsk Pressekontor
Næringslivets Hovedorganisasjon
OsloMet
P4 Radio Hele Norge AS
Polaris media
Radio Energy - NRJ Norge AS
Readal Media AS
Riksmålsforbundet
Sagat - Samisk Avis AS
Sametinget
SBS Discovery
SBS Radio Norge AS
Schibsted ASA
Språkrådet
Strix Television
Studvest
TV 2 AS
Viasat AS 

Fylkeskommunene
Departementene