Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet sender med dette ny forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier på høring. Forskriften er hjemlet i Stortingets budsjettvedtak ved behandlingen av Innst. 14 S (2017-2018).

Status: På høring

Høringsfrist: 17.04.2018