Høring - Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye medieplattformer

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med allmennkring-kasteroppdraget slik det går frem av NRKs vedtekter. Høringsfristen er forlenget til 29. oktober 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2010

Vår ref.: 2006/00881 ME/ME3 LPØ:MK

Høring - Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye medieplattformer

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med allmennkring­kasteroppdraget slik det går frem av NRKs vedtekter. Rapporten er basert på en oversikt over tjenester som NRK selv har utarbeidet og oversendt Medietilsynet.  Konklusjonene i rapporten er rådgivende.

Departementet ønsker et bredest mulig vurderingsgrunnlag og legger med dette rapporten ut på høring. Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 6. oktober 2010.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Lars Øyen
underdirektør

Rapporten "Gjennomgang av NRKs eksisterende tjenester på nye medieplattformerFormålet med gjennomgangen er å sikre at NRKs nye tjenester faller inn under allmennkringkasteroppdraget slik dette fremgår av NRK-plakaten og selskapsvedtektene. Medietilsynet har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Rapporten i pdf-format

Høringsinstanser

Departementene

Abelia

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen ASA

Edda Media

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

IKT-Norge

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen

Lyse Tele AS

Markedsrådet

Mediebedriftens Landsforening

Modern Times Group AB

Norges Handelshøyskole, Bergen

Norges Markedsføringsforbund

Norges Televisjon AS

Norsk Aller AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NORWACO

NRK AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Post- og teletilsynet

P4

Radio Norge

RiksTV

Schibsted ASA

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast Holding

TV 2 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim, NTNU

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund