Høring - Medietilsynets gjennomgang av NRKs tjenester på nye medieplattformer

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport som vurderer hvorvidt NRKs tjenester på nye plattformer er i samsvar med allmennkring-kasteroppdraget slik det går frem av NRKs vedtekter. Høringsfristen er forlenget til 29. oktober 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2010

Etter ønske fra NRK er høringsfristen forlenget til 29. oktober 2010.

Se pressemelding om resultatet av høringen datert  20. juni 2011