Høring - Utkast til forskrift om endring av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2007

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender ut på høring forslag om endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.