Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016: 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"

Høring om lovforslagene i Voldsoffererstatningsutvalgets utredning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2017