Høring - begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. sender Tariffnemnda med dette begjæring om fortsatt allmenngjøring av Overenskomst for Fiskeindustribedrifter mellom NHO og Sjømat Norge (tidligere Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) på den ene side og LO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på den annen side på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.10.2016